Disclaimer

De Stressmanager is ontwikkeld voor volwassen mensen met lichte tot matige klachten als gevolg van (werk)stress. Het programma ondersteunt -via internet- werknemers bij het verminderen van werkdruk of -stress. Door (onderdelen van) het programma te volgen krijgen zij meer zicht op de manier waarop zij met stress en herstel omgaan (zowel thuis als op het werk) en ontwikkelen zij vaardigheden op het gebied van stressmanagement
 
De Stressmanager is met grote zorgvuldigheid samengesteld door CSR Centrum voor stressmanagement. De makers zijn echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de aangeboden informatie, of het zonder doktersadvies wijzigen, stoppen of aanpassen van een behandeling. De informatie kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling bij een arts.
De Stressmanager is een zelfhulpprogramma: de gebruiker blijft verantwoordelijk voor de eigen gezondheid en dient actief elders hulp te zoeken als het niet goed gaat, of als er sprake is van een crisissituatie. Aan de inhoud van de Stressmanager kan derhalve op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraak worden gemaakt.
 
De Stressmanager is eigendom van CSR Centrum voor stressmanagement. Het is niet toegestaan de geboden informatie of services te wijzigen, na te maken of te kopiëren, te distribueren, te verveelvoudigen, openbaar te maken, over te dragen of te verkopen.
 
De Stressmanager bevat links naar websites die door andere partijen worden aangeboden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie. CSR Centrum voor stressmanagement heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.